การให้พวงหรีดในพิธีศพ มีประวัติความเป็นตั้งแต่เมื่อใด

ประวัติความเป็นมาของ พวงหรีด
เรื่องทั่วไปสาระน่ารู้

ประวัติความเป็นคำว่า “หรีด” มีต้นกำเนิดตั้งแต่สมัยอารยธรรมอีทรัสคันในแถบทวีปยุโรปตอนใต้จากการพบมงกุฎทองสำหรับนักรบเมื่อเวลาออกรบเพื่อเป็นเกียรติยศโดยแกะเป็นลายใบไม้และดอกไม้ อายุราว 400 ปีก่อนคริสตกาล ในยุคโรมันโบราณมีการใช้หรีดมาประดับศีรษะ โดยเรียกว่า ลอเรลหรีธ laurel wreath โดยใช้ใบไม้สานกัน

จากนั้นในช่วงศตวรรษที่ 16-19 ชาวคริสเตียน ได้นำริบบิ้นและกระดาษ ตัดและตกแต่งเป็นรูปใบไม้และดอกไม้ เพื่อใช้ในเทศกาลรับเสด็จพระคริสต์เจ้า แต่ไม่นานได้เปลี่ยนมาใช้ดอกไม้จริงแทนเนื่องจากมีความงามที่มากกว่า มีลักษณะกลมเล็กกกว่า (หรีด) ในปัจจุบัน เมื่อตกแต่งเสร็จนำไปประดับในโบสถ์ แต่หลังจากนั้นเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป พวงหรีด ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความอาลัยและถูกนำไปมอบในงานศพมากขึ้นจนมาถึงในปัจจุบัน

ทำไมถึงเรียกว่า พวงหรีด

ภาพตัวอย่าง พวงหรีด: ขอบคุณเเหล่งที่มารูปภาพ: pixabay.com

ในไทยในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 อารยะธรรมในตะวันตกได้เข้ามาในไทยอย่างแพร่หลาย มีหลักฐานเกี่ยวกับการนำดอกไม้มาจัดแต่งเป็นวงกลมคล้ายหรีดครั้งแรกในไทย ในพระเมรุพระสนมเอกของรัชกาลที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2447 ในช่วงแรก หรีด มีเฉพาะในชนชั้นสูงเท่านั้น แต่เมื่อนานไปได้เริ่มแพร่หลายในชนชั้นทั่วไป อันที่จริงแล้ว หรีด ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงาม แต่ยังแฝงความหมายต่างๆเอาไว้มากมาย จนทำให้นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความเสียใจและความอาลัย

หรีดหรือพวงมาลาคือช่อดอกไม้ที่ทำเป็นวงสำหรับใช้ในงานต่างๆ เช่น เคารพศพหรือสักการะอนุสาวรีย์บุคคล เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้เป็นส่วนประกอบด้วย สําหรับใช้เคารพศพ จนในปัจจุบันมีการนำพวงมาลัยมาหผสมผสานกับดอกไม้ประดิษฐ์หรือเศษผ้า และก็ดอกไม้สดจึ่งเรียกว่า พวงหรีด ชื่อภาษาอังกฤษที่ใช้คือ wreath

พวงหรีดในปัจจุบัน

ในปัจจุบันมีพวงหรีดหลักหลายประเภทมากมายเพราะประยุคต์เข้ายุคสมัยใหม่เช่น พวงหรีดดอกไม้สด, พวงหรีดป้าย, พวงหรีดผ้า, พวงหรีดดอกไม้ปลอม, พวงหรีดพัดลม, พวงหรีดถังน้ำ, พวงหรีดต้นไม้, พวงหรีดจากเครื่องครัว ฯลฯ และอีกมากมาย ที่มีประโยชต่อการใช้สอยในชีวิตประจำวัน เป็นการบริาจาคเพื่อให้ทานแก้ครอบผู้ศูนย์ ผู้จะเอาไปใช้หรือถวายวัดต่อก็ย่อมได้ ส่วนมากจะถวายต่อ เพื่อรับบุญ ส่งบุญให้ผู้ที่ล่วงรับไปล้วนทั้งสิ้น

 

เขียนโดย: kleinbonaire