ศิลปะการต่อสู้ ประวัติคาราเต้ กีฬาที่ต้องใช้ความอดทนสูง

Karate History
บทความกีฬา จัดอันดับกีฬา สาระน่ารู้เกี่ยวกับกีฬา

ประวัติคาราเต้โด กีฬาคาราเต้

ต้นกำเนิดของคาราเต้ มาจากตำหรับการต่อสู้ของจีนโบราณ ซึ่งเรียกว่า ch’ uan-fa หรือ Kempo ซึ่งแพร่หลายเข้าไปในโอกินาว่า และได้ชื่อว่า โอกินาวาเต้ มีตำนานเกี่ยวกับการเกิดของเคมโปว่า พระธรรมไตรชิ (Daruma Taishi) ได้จาริกแสวงบุญจากประเทศอินเดียเข้าไปในประเทศจีน

เพื่อเทศนาหลักธรรมของศาสนาพุทธให้แก่กษัตรจีนแห่งราชวงศ์เหลียง (Liaung-Dynasty) การเดินทางที่เต็มไปด้วยอันตราย แสดงให้เห็นถึงพลังกายและพลังจิตอันสูงส่งของพระธรรมไตรชิ ท่านได้พักจำพรรษาอยู่ ณ วันเชาลินซู (Shaolin-szu) และได้เทศนาธรรมแก่พระภิกษุจีนที่วัดนั้น วินัยที่เคร่งครัดของพระธรรมไตรชิ ทำให้พระลูกศิษย์ต้องลาสิกขาบท เพราะอดทนต่อความเหน็ดเหนื่อยทางกายไม่ไหว

ในที่ประชุมสงฆ์ครั้งต่อมา ท่านได้อธิบายว่า จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคือ การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ (พ้นจากมลทิน) แต่ร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ออก สภาพของร่างกายที่อ่อนแอ ก็ย่อมจะปฏิบัติโยคะซึ่งเป็นหนทางที่จะเข้าถึงหลักของสัจธรรมไม่ได้ ท่านได้แก้ไขโดยการฝึกวินัยทางกายและจิต

ซึ่งมีปรากฏอยู่ในไอชินะสูตรให้แก่พระภิกษุเหล่านั้น จนพระในวัดเชาลินซูได้ชื่อว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่สุด ในประเทศจีน การต่อสู้ป้องกันตัวของ ลินซูต่อมาได้ชื่อว่า ฟิตเวย์ (fist way การใช้หมัด) และได้กลายเป็นต้นกำเนิดของแบบฉบับการต่อสู้ป้องกันตัวของจีนมาจนทุกวันนี้

เกาะโอกินาวา เป็นเกาะใหญ่ของหมู่เกาะริกิว สมัยโบราณเกาะโอกินาวาติดต่อสัมพันธ์กับชาติจีนและญี่ปุ่น เป็นเหตุให้เคมโปแพร่หลายเข้าไปในโอกินาวา ในราว ค.ศ. 1600 จีนได้ส่งฑูตพลเรือนและทหาร

ที่ชนาญการต่อสู้แบบเคมโปเข้าไปในโอกินาวา ชาวโอกินาวาได้รับเอาอิทธิพลของเคมโปเข้าไปประยุกต์กับศิลปการต่อสู้พื้นเมืองซึ่งเป็นแบบมือเปล่า และให้ชื่อใหม่ว่า โอกินาวาเต้ (Okinawate) มีเรื่องเล่าน่าสนใจเกี่ยวกับโอกินาวาเต้ก็คือ เมื่อประมาณ 500 ปีล่วงมาแล้ว กษัตรย์ฮาชิ (King Hashi) แห่งราชวงศ์โชของชาวโอกินาว่า

ได้รวบรวมหมู่เกาะริวกิวเข้าเป็นอนาจักรเดียวกัน และทรงประกาศให้ริบอาวุธต่าง ๆ ที่มีอยู่ในอนาจักร เพื่อสะดวกในการปกครอง ผู้ใดมีอาวุธถือว่าเป็นอาชญากร 200ปีต่อมา โอกินาวาก็ตกไปอยู่ในความคุ้มครองของตระกูล ซัสสุมา (Sat Suma) แห่งเกาะกิวชิว และถูกริบอาวุธเช่นเดียวกัน

เหตุผลโดยตรงก็เพื่อมิให้ใช้อาวุธต่อสู้กัน นี่คือที่มาของศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า ซึ่งเรียกว่า โอกินาวาเต้ ซึ่งได้วิวัฒนาการเป็นศิลปะการต่อสู้ที่น่ากลัวแบบหนึ่งของชาวโอกินาวา และได้ก้าวหน้าแพร่หลายอย่างมาก

บิดาของคาราเต้ยุคปัจจุบันนี้ คือ ฟูนาโกชิ กิชิน (Funakoshi gishin) ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1869-1957 เกิดที่เมือง ซูริโอกินาวา เริ่มหัดคาราเต้ตั้งแต่อายุ 12 ปี กับอาจารย์ชั้นยอด 2 คนในสมัยนั้น จนการเป็นนักคาราเต้ที่เก่งกล้าสามารถ เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเผยแพร่วิชาคาราเต้เข้าไปในประเทศญี่ปุ่น

โดยได้แสดงคาราเต้ในงานประกวดวิชาพละศึกษาซึ่งจัดโดยกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 1917 และปี 1921 วิชาคาราเต้กลายเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายของญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้เชิญท่านเป็นผู้ช่วยจัดตั้งทีมคาราเต้ ทำให้ท่านมีลูกศิษย์จำนวนมาก ในขณะที่การศึกษาคาราเต้กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ศิลปะการต่อสู้แบบอื่น ๆ เช่น ยูยิตสู เคนโด และกีฬาของชาวตะวันตกก็เข้ามาแพร่หลายในญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นจึงได้รวบรวมเอาการต่อสู้แบบต่าง ๆ เหล่านี้ เข้าเป็นคาราเต้แบบญี่ปุ่นยุคปัจจุบันนี้

ในปี ค.ศ. 1948 ญี่ปุ่นได้จัดตั้งสมาคมคาราเต้ขึ้น และท่าน ฟูนาโกชิ กิชิน ได้เป็นหัวหน้าด้านการฝึกสอน การจัดตั้งสมาคมคาราเต้ขึ้นนี้ ทำให้นักคาราเต้ชั้นนำได้มีโอกาสในการแสดงผีมือและความสามารถ คาราเต้ก็ยิ่งเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในด้านที่เป็นศิลปะป้องกันตัวและการบริหารร่างากาย

 ท่านฟูนาโกชิ กิชิน ถึงแก่กรรมเมื่อเดินพฤษภาคม ค.ศ. 1957 ขณะที่ท่านอายุได้ 88 ปี ถึงแม้ท่านจะสิ้นไปแล้ว แต่ลูกศิษย์ของท่านเป็นจำนวนร้อย ๆ ก็ได้ดำเนินรอยตามท่าน โดยฝึกสอนและเผยแพร่คาราเต้ ปัจจุบันนี้ชาวต่างประเทศนิยมเรียนคาราเต้กันมาก เพราะถือว่าคาราเต้เป็นศิลปะการป้องกันตัวที่น่าสนใจ